श्री अर्धनारीश्वर स्तोत्र

इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें

Sri Ardhanarishwara Stotram – Ardhanareeswara Stotram

चाम्पेयगौरार्धा  शरीरकायै  कर्पूरगौरार्धा  शररकय  |

धम्मिल्लकायै i च   जटाधराय  नमः  शिवाय i च  नमः  शिवाय  ||1||

कस्तूरिका  कुंकुमचर्चितायै  चितरजःपुंजा  विचर्चिताया  |

कृतस्मरायै  विकृतस्मराय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||2||

झणत्क्वणत्कंकणा  नूपुरायै  पादब्जराजत्फणिन  उपरया  |

हेमंगदायै  भुजगन  गदया  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||3||

विशालनीलोत्पललोचनायै  विकसिपा  नकेरुहलोचनाया  |

समेसनयै  विषमेक्षणाय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||4||

मन्दरमलाकलितलकायै  कपलमलाङ्कितकन्धराय  |

दिव्याम्बरायै  च  दिगम्बराय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||5||

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै   ताती  त्प्रभातंरजा  तधरया  |

निर्लश्वरायै  निखिलेश्वराय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||6||

प्रपञ्चसृष्  ट्युन्मुखला  सयकायी  समस्तसा  महारकताण्डवाया  |

जगज्जनन्यै  जगदेकपित्रे  नमः  शिवायै  च   नमः  शिवाय  ||7||

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय |

शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय ||8||

एतत्पठेदश  तकमीश  तडम  यो  भक्त्या  सा  मान्यो   भुवि  डलरघजलवी  |

प्राप्नोति  सौभाग्यमनन्तकालम  भूयात  सदा  तस्य  समस्तसिद्दिः  ||9||

||  इत्ति श्री आदिशंकर भगवत्पदा विरचितम अर्धनारीश्वर स्तोत्रम सम्पूरणम्  ||

श्री अर्धनारीश्वर स्तोत्र

इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें
Gyanchand Bundiwal
Gyanchand Bundiwal

Gemologist, Astrologer. Owner at Gems For Everyone and Koti Devi Devta.

Articles: 475