कुबेर के 108 नाम

इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें

Kuber Ke 108 Naam – 108 Names of Lord Kuber

 1. ॐ कुबेराय नमः।
 2. ॐ धनदाय नमः।
 3. ॐ श्रीमाते नमः।
 4. ॐ यक्षेशाय नमः।
 5. ॐ गुह्य​केश्वराय नमः।
 6. ॐ निधीशाय नमः।
 7. ॐ शङ्करसखाय नमः।
 8. ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवये नमः।
 9. ॐ महापद्मनिधीशाय नमः।
 10. ॐ पूर्णाय नमः।
 11. ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः।
 12. ॐ शङ्ख्यनिधिनाथाय नमः।
 13. ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः।
 14. ॐ सुखसम्पतिनिधीशाय नमः।
 15. ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः।
 16. ॐ कुन्दाक्यनिधिनाथाय नमः।
 17. ॐ नीलनित्याधिपाय नमः।
 18. ॐ महते नमः।
 19. ॐ वरन्नित्याधिपाय नमः।
 20. ॐ पूज्याय नमः।
 21. ॐ लक्ष्मिसाम्राज्यदायकाय नमः।
 22. ॐ इलपिलापतये नमः।
 23. ॐ कोशाधीशाय नमः।
 24. ॐ कुलोचिताय नमः।
 25. ॐ अश्वारूढाय नमः।
 26. ॐ विश्ववन्द्याय नमः।
 27. ॐ विशेषज्ञानाय नमः।
 28. ॐ विशारदाय नमः।
 29. ॐ नलकूबरनाथाय नमः।
 30. ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः।
 31. ॐ गूढमन्त्राय नमः।
 32. ॐ वैश्रवणाय नमः।
 33. ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः।
 34. ॐ एकपिनाकाय नमः।
 35. ॐ अलकाधीशाय नमः।
 36. ॐ पौलस्त्याय नमः।
 37. ॐ नरवाहनाय नमः।
 38. ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः।
 39. ॐ राज्यदाय नमः।
 40. ॐ रावणाग्रजाय नमः।
 41. ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः।
 42. ॐ उद्यानविहाराय नमः।
 43. ॐ विहरसुकुथूहलाय नमः।
 44. ॐ महोत्सहाय नमः।
 45. ॐ महाप्राज्ञाय नमः।
 46. ॐ सदापुष्पक वाहनाय नमः।
 47. ॐ सार्वभौमाय नमः।
 48. ॐ अङ्गनाथाय नमः।
 49. ॐ सोमाय नमः।
 50. ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः।
 51. ॐ पुण्यात्मने नमः।
 52. ॐ पुरूहुतश्रियै नमः।
 53. ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः।
 54. ॐ नित्यकीर्तये नमः।
 55. ॐ निधिवेत्रे नमः।
 56. ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः।
 57. ॐ यक्षिनीवृताय नमः।
 58. ॐ यक्षाय नमः।
 59. ॐ परमशान्तात्मने नमः।
 60. ॐ यक्षराजे नमः।
 61. ॐ यक्षिणि हृदयाय नमः।
 62. ॐ किन्नरेश्वराय नमः।
 63. ॐ किंपुरुशनाथाय नमः।
 64. ॐ नाथाय नमः।
 65. ॐ खट्कायुधाय नमः।
 66. ॐ वशिने नमः।
 67. ॐ ईशानदक्ष पार्स्वस्थाय नमः।
 68. ॐ वायुवाय समास्रयाय नमः।
 69. ॐ धर्ममार्गैस्निरताय नमः।
 70. ॐ धर्मसम्मुख संस्थिताय नमः।
 71. ॐ नित्येश्वराय नमः।
 72. ॐ धनाधयक्षाय नमः।
 73. ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितलयाय नमः।
 74. ॐ मनुष्य धर्मण्यै नमः।
 75. ॐ सकृताय नमः।
 76. ॐ कोष लक्ष्मी समाश्रिताय नमः।
 77. ॐ धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः।
 78. ॐ धान्यलक्ष्मीनिवास भुवये नमः।
 79. ॐ अश्तलक्ष्मी सदवासाय नमः।
 80. ॐ गजलक्ष्मी स्थिरालयाय नमः।
 81. ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः।
 82. ॐ धैर्यलक्ष्मी-कृपाश्रयाय नमः।
 83. ॐ अखण्डैश्वर्य संयुक्ताय नमः।
 84. ॐ नित्यानन्दाय नमः।
 85. ॐ सुखाश्रयाय नमः।
 86. ॐ नित्यतृप्ताय नमः।
 87. ॐ निधित्तरै नमः।
 88. ॐ निराशाय नमः।
 89. ॐ निरुपद्रवाय नमः।
 90. ॐ नित्यकामाय नमः।
 91. ॐ निराकाङ्क्षाय नमः।
 92. ॐ निरूपाधिकवासभुवये नमः।
 93. ॐ शान्ताय नमः।
 94. ॐ सर्वगुणोपेताय नमः।
 95. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 96. ॐ सर्वसम्मताय नमः।
 97. ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः।
 98. ॐ सदानन्दक्रिपालयाय नमः।
 99. ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः।
 100. ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः।
 101. ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः।
 102. ॐ निधिपीठ समस्थायै नमः।
 103. ॐ महामेरुत्तरस्थायै नमः।
 104. ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः।
 105. ॐ तुष्टाय नमः।
 106. ॐ शूर्पणकज्येष्ठाय नमः।
 107. ॐ शिवपूजारताय नमः।
 108. ॐ अनघाय नमः।
इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें
Gyanchand Bundiwal
Gyanchand Bundiwal

Gemologist, Astrologer. Owner at Gems For Everyone and Koti Devi Devta.

Articles: 466